KÖZÉPKEZDÉS – európai unió által támogatott projekt

 

 

 

 

EFOP-1.2.7-16 “Középkezdés” pályázat tanulmány – LETÖLTÉS

 (Tanulmány Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása EFOP-1.2.7-16)

 

Kedves Látogató!

Üdvözöljük projektünk oldalán! Célunk, hogy bemutassuk az EFOP-1.2.7-16 „Gyermekvédelmi szakellátásban,

javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása” elnevezésű program keretében megvalósított Középkezdés című projektünk eseményeit.

A 12 hónapos projekt fő célja, hogy az EMMI Debreceni Javítóintézete nagykanizsai telephelyén olyan komplex projektet valósítsunk meg,
amelynek minden egyes eleme 56 fő, 16-21 éves, javítóintézeti nevelt illetve előzetesen fogvatartott fiatal önálló életvitelét, önfenntartó képességét,
a családi életre való felkészítését, szociális kompetenciáit, a tanuláshoz és a munkához való viszonyát, motivációját fejleszti.

A projektelemeket úgy állítottuk össze, hogy azok egymásra épüljenek és erősítsék egymás hatását, ez adja a komplexitást a fejlesztő folyamat során.
A programokba a fiatalok családját is igyekszünk minél inkább bevonni, és felkészíteni őket arra, hogyan tudják a jelenleg az intézetben nevelkedő fiatalokat támogatni abban,
hogy lehetőségeik az életük minden területén bővülhessenek.

A projekt közvetett célja, hogy a komplex program kipróbálását és a tapasztalatok beépítését követő végleges változatának elkészültét követően a program a javítóintézet munkájába beépüljön, jó gyakorlatként átadhatóvá váljon valamennyi javítóintézet, valamint a hasonló helyzetű célcsoporttal foglalkozó más intézmények, szervezetek számára.
Ezért ajánljuk projektünket mindazok figyelmébe, akik ezeket a fiatalokat célcsoportjukként tartják számon, illetve azoknak, akik hozzánk hasonlóan szívügyüknek érzik, 
hogy ezek a fiatalok is ugyanolyan esélyekkel indulhassanak el az életben, mint szerencsésebb társaik.

Rendszeresen bővítjük, frissítjük a tartalmakat, így érdemes gyakran ellátogatni erre az oldalra.

Jó böngészést kívánunk!

 

A Középkezdés projekt összefoglalója

2017. október és 2018. július között kerül sor a projektben a fiatalokkal végzett munkára.
A nagykanizsai javítóintézeti nevelt fiatalok a projektben négy kiscsoportban vesznek részt, egy-egy csoportba 14 fő kerül bevonásra. 
A fiatalok összesen 96 órában vesznek részt tudásátadásban és készségfejlesztő foglalkozásokon annak érdekében, hogy felkészüljenek az önálló életre, 
és képesek legyenek önállóan eligazodni gazdasági, munkaerő-piaci és társadalmi kérdésekben egyaránt. A fejlesztés a fiatalok életkorához és adottságaihoz igazodik.

Hangsúlyt fektetünk a fiatalok családtagjainak a bevonására is, így Debrecenben 140, Nagykanizsán 60 szülő és családtag készülhet fel a fiatalok visszafogadására. Arra törekszünk, hogy a szülők, családtagok megértsék, lehetőség szerint elfogadják, és minél inkább támogassák a fiatalok által elsajátított új értékek szerinti életét. A projekt szakemberei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szülők részleteiben megismerjék a javítóintézeti munkát, az ott elérni kívánt célokat, majd a szakemberek és a szülők közösen támogassák, segítsék a fiatalokat rövid és hosszú távú új céljaik megvalósításában.

 

A projekt további kiemelt célja, hogy a nagykanizsai javítóintézetben az ellátott fiatalokkal közvetlenül foglalkozó 45 munkatárs felkészüljön a projekt végrehajtására, valamint olyan új ismereteket, technikákat sajátítsanak el, mely hatékonyabbá teszi a munkájukat. Három témakörből választhatnak a szakemberek, szakmai tapasztalatuk, igényeik, szükségleteik szerint. Lehetőség nyílik egy 30 órás konfliktuskezelő műhelyen, szupervízión, valamint egy 10 alkalmas szemináriumon való részvételre, ez utóbbin a fiatalok önállóságra nevelésének módszere a központi téma.

A projekt disszeminációját segíti, hogy a projekt szakmai tartalmát egy tanulmányban foglaljuk össze, majd a projekt szakemberei személyes látogatást tesznek a négy további magyarországi javítóintézetben, ahol megismertetik a módszert és az elért eredményeket az ott dolgozó szakemberekkel.

A tanulmány megírásához, szakmai-módszertani véglegesítéséhez kapcsolódóan a megvalósítás ideje alatt két alkalommal szakmai műhelyet szervezünk a többi javítóintézet szakembereinek részvételével Nagykanizsán, a szakmai tapasztalatoknak a tanulmányba való beépítése céljából.

Emellett egy, a projekt szakmai eredményeit bemutató a film is készül, amelyben minden tevékenységről szerepel egy néhány perces bemutató, az adott tevékenységet végző szakértővel (szupervízor, tréner stb.) készített interjúval kiegészítve.

A projekt eredményeinek bemutatását célozza a záró rendezvény is, 50 fő részvételével, illetve itt kerül sor a projektben elkészült tanulmány és a film bemutatására is.

A projekt együttműködő partnere az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület.

A projekt 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között valósul meg.

A projekt támogatási összege: 13.030.000 Ft. felhasználásával az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 keretében valósul meg.

 

 

2018. augusztus 31. EMMI Debreceni Javítóintézete KÖZÉPKEZDÉS – LETÖLTÉS

(2018. JÚLIUS VÉGÉN BEFEJEZŐDTEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZÉPKEZDÉS
ELNEVEZÉSŰ PROJEKT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI )

Szertelenül – Szabadon

EFOP-1.8.9-17-2017-00001 Szertelenül – Szabadon

-prevenciós program megvalósítása Hajdú-Bihar megyében – LETÖLTÉS

(A pályázat révén lehetőség nyílik módszertani fejlesztésekre, felmérések és kutatások elkészítésére is.)

FÉLIDEI TÁJÉKOZTATÓ – LETÖLTÉS

 ( Rendszeres a szakemberek számára szervezett szupervízió, a konfliktuskezelő műhely, valamint a szeminárium a fiatalok önállóságára nevelés módszereiről. EFOP-1.2.7-16)

 

Félidejéhez érkezett az európai unió által támogatott Középkezdés elnevezésű projekt

Az EMMI Debreceni Javítóintézete az Európai Unió által támogatott EFOP-1.2.7-16 Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása elnevezésű program keretében célul tűzte ki, hogy debreceni székhely intézményében és nagykanizsai telephelyén olyan komplex projektet valósítson meg, amely Debrecenben 140, Nagykanizsán pedig 56 javítóintézeti nevelt és előzetesen fogvatartott fiatal számára biztosít fejlesztést. A projekt egyes elemei az önálló életvitelüket, önfenntartó képességüket, a családi életre való felkészítésüket, szociális kompetenciájukat, a tanuláshoz és a munkához való viszonyukat, motivációjukat fejlesztik.

 

2017. október és 2018. február között Nagykanizsán bevonásra került 14 előzetesen fogvatartott és 14 javítóintézeti nevelt a projektbe, ahol összesen 96 órában részt vettek a kompetenciafejlesztésben.

A csoportos munkán a következő területek kerültek feldolgozásra:

Pénzkezelési és gazdálkodási ismeretek 4 óra

A jövőkép kialakítása 4 óra

Kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztése 6 óra

Tanulás- és munkamotiváció felkeltése, fenntartása 4 óra

Szenvedélybetegségek prevenciója 4 óra

Családi életre felkészítő program 5 óra

Önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés 5 óra

Kulcskompetenciák fejlesztését célzó program 44 óra

Munkamotiváció erősítése (kertgazdálkodás – állattartás) 20 óra

valamint a családon belüli kapcsolatokat támogató rendezvények 10 alkalommal

 

A résztvevők közül 13 előzetesen fogvatartott, valamint 10 javítóintézeti nevelt kapott az eredményes részvétel elismeréseként tanúsítványt. Oktatói dicséretben részesült 7 fő.

 

Karácsonykor a családi kapcsolatokat támogató rendezvény alkalmával 11 hozzátartozó vett részt a fiatalok által előadott műsoron, Nagykanizsán, Debrecenben pedig 23 hozzátartozó vett részt a Mikulás napi ünnepségen.

 

Emellett Nagykanizsán folyamatos a szülők számára a tanácsadás a hétvégi látogatásokon.

 

Rendszeres a szakemberek számára szervezett szupervízió, a konfliktuskezelő műhely, valamint a szeminárium a fiatalok önállóságára nevelés módszereiről.

 

A projekt együttműködő partnere az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület.

 

E-mail:  nkji@nkji.hu

Levélcím: EMMI Nagykanizsai Javítóintézet

Kemping út 6. 8800 Nagykanizsa

Telefon: (93) 688-110

Fax: (93) 688-145