Közérdekű adatok

 

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

    1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.     ELÉRHETŐSÉGI ADATOK    hivatkozás

 

1.2.     SZERVEZETI STRUKTÚRA    hivatkozás

 

1.3.     A  NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET VEZETŐI   hivatkozás

 

1.4.     ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ    hivatkozás

 

1.5.     TESTÜLETI SZERV ADATAI    hivatkozás

 

1.6.     IRÁNYÍTOTT, FELÜGYELT, ELLENŐRZŐZÖTT SZERVEK    hivatkozás

 

1.7.     TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET    hivatkozás

 

1.8.     KÖZALAPÍTVÁNY    hivatkozás

 

1.9.     ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV      nem releváns

 

1.10.   ALAPÍTOTT LAPOK     nem releváns

 

1.11.   FELETTES SZERV

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

hivatkozás

 2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

  2.1.     AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

          - ALAPÍTÓ OKIRAT hivatkozás

 

          - AZ ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK hivatkozás

 

          - ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

 

          - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

2.2.     AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR NYELVEN

 

          AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVEN

 

2.3.     A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNTES FELADATAI

 

2.4.     ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS MÁS HATÓSÁGI ÜGYEK

 

2.5.     KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

 

2.6.     ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI

 

2.7.     NYÍLVÁNOS KIADVÁNYOK

 

2.8.     TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI, ÜLÉSEI

 

2.9.     ÖNKORMÁNYZATI TERVEZETEK, ELŐTERJESZTÉSEK

 

2.10.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

 

2.11.   PÁLYÁZATOK

 

2.12.   VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

 

2.13.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK - KAPCSOLATTARTÓ

 

2.14.   TEVÉKENYSÉGI STATISZTIKÁK

 

2.15.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK STATISZTIKÁI

 

2.16.   KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK

 

2.17.   KÖZÉRDEKŰ ADATOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

2.18.   KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

 

2.19.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

 

2.20.   A 19. SOR ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA

 

2.21.   A 19.SOR SZERINTI KÖZADATOK FELHASZNÁLÁSI DÍJAI

 

2.22.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LELEHETŐSÉGEK

 

2.23.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDŐ FELEK

 

2.24.   KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK

 

2.25.   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

 

 

          - HUMÁNPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓK

 

          - GAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÓK

 

          - NÖVENDÉKÜGYI TÁJÉKOZTATÓK

 

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

nem releváns

 

 

 

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

   3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

Az EMMI Nagykanizsai Javítóintézete foglalkoztatott munkavállalók létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

  1. év II. negyedév

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  adatok Ft-ban

 

Átlagos statisztikai állományi létszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeletei, helyettesítési díj, túlóra, túl- szolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Megbízási díjak

Vezetők

3

2 544 838

472 108

0

0

0

0

0

0

Közalkalmazottak, foglalkoztatottak

84,5

42 310 852

5 798 952

0

0

511 560

0

2 626 690

200 000

Összesen

87,5

44 855 690

6 271 060

0

0

511 560

0

2 626 690

200 000

 LETÖLTÉS

 

3.1.      ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

 

             SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK

 

3.2.     FOGLALKOZTATOTTAK, VEZETŐK ÉS JUTTATÁSOK

 

3.3.     TÁMOGATÁSOK

 

3.4.     ÜVEGZSEB: 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK

 

3.5.     KONCESSZIÓK

 

3.6.     EGYÉB KIFIZETÉSEK

 

3.7.      EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

 

3.8.     KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK

hivatkozás

 

hivatkozás

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

hivatkozás

 

nem releváns

 

nem releváns

 

hivatkozás

 

hivatkozás

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása