Ennek keretében a Zala Megyei Törvényszék és a Nagykanizsai Járásbíróság bírái, munkatársai tartanak előadásokat az intézeti neveltek számára.
A program jól illeszkedik az intézet Szakmai Programjának kereteibe, egyben szakavatott és hiteles személyektől szerezhetnek első kézből információkat számos, őket érintő és érdeklő témakörben.

Többek között szó esik a kábítószerekről, az ezekkel kapcsolatos bűncselekményekről; általánosan az igazságszolgáltatás rendszeréről, a szabálysértési eljárásokról, a tanúk jogaival és kötelességeivel kapcsolatos tudnivalókról.
Szemelvények villannak fel a tárgyalóteremből, és az utángondozás tárgyköre is szóba kerül az előadássorozat végén.

 

 

 

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása