Közérdekű adatok

 

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK       

1.1.     ELÉRHETŐSÉGI ADATOK                                                                                                                            

1.2.     SZERVEZETI STRUKTÚRA                                                                                                                           

1.3.     A  NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET VEZETŐI                                                                                              

1.4.     ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ                                                                                                                    

1.5.     TESTÜLETI SZERV ADATAI                                                                                                                          

1.6.     IRÁNYÍTOTT, FELÜGYELT, ELLENŐRZŐZÖTT SZERVEK                                                                          

1.7.     TÖBBSÉGI TULAJDONÚ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET                                                                             

1.8.     KÖZALAPÍTVÁNY                                                                                                                                       

1.9.     ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV                                                                                                        

1.10.   ALAPÍTOTT LAPOK                                                                                                                                      

1.11.   FELETTES SZERV                                                                                                                                                                                                                                               

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

2.1. AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

– Alapitó okirat                                                                                                                                                

– AZ ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK                                                                      

– ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT                                                                                       

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT                                                                                                   

2.2. AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR NYELVEN 

AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVEN   

2.3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNTES FELADATAI                                                                                    

2.4. ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS MÁS HATÓSÁGI ÜGYEK                                                    

2.5. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK                                                                                                                                     

2.6. ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI 

2.6.1. ADATBÁZISOK, ADATLELTÁR 

2.6.2. ADATBÁZISOK , KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2.6.3. ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI, NÖVENDÉKÜGYI 

2.6.4. ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI, TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNTARTÁS                                                                               

2.7  NYÍLVÁNOS KIADVÁNYOK                                                                                                                                

2.8. TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI ,ÜLÉSEI                                                                                                          

2.9. ÖNKORMÁNYZATI TERVEZETEK, ELŐTERJESZTÉSEK                                                                             

2.10. KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE                                                     2.10.1. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

2.11. PÁLYÁZATOK                                                                                                                                                   

2.12. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA                                                                                                  

2.13. KÖZÉRDEKŰ ADATOK -KAPCSOLATTARTÓ                                                                                              

2.14. TEVÉKENYSÉGI STATISZTIKÁK                                                                                                                   

2.15. KÖZÉRDEKŰ ADATOK STATISZTIKÁI                                                                                                          

2.16. KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK                                                 

2.17. KÖZÉRDEKŰ ADATOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK                                                      

2.18. KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK                                                                                              

2.19. KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA                                                                                                           

2.20. A 19. SOR ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA                                                               

2.21. A 19.SOR SZERINTI KÖZADATOK FELHASZNÁLÁSI DÍJAI                                                                      

2.22. KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LELEHETŐSÉGEK         

2.23.   KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDŐ FELEK                                   

2.24.   KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK                 

2.25.   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK                                                                                                                       Adatkezelési tájékoztatók nyilvántartása                                                              

             – HUMÁNPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓK                                                                                        

             – GAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÓK                                                                                                 

             – NÖVENDÉKÜGYI TÁJÉKOZTATÓK              

  

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

3.1. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK              

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK

3.2.     FOGLALKOZTATOTTAK, VEZETŐK ÉS JUTTATÁSOK    

3.3.     TÁMOGATÁSOK                       

3.4.     ÜVEGZSEB: 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK                                      

3.5.     KONCESSZIÓK                            

3.6.     EGYÉB KIFIZETÉSEK                  

3.7.      EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK            

3.8.     KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK                                                                                         

E-mail:  nkji@nkji.hu

Levélcím: EMMI Nagykanizsai Javítóintézet

Kemping út 6. 8800 Nagykanizsa

Telefon: (93) 688-110

Fax: (93) 688-145