Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete Nevelőtanár munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A javítóintézetbe befogadott, előzetes letartóztatásban lévő és javítóintézeti nevelésük
idejét töltő fiatalkorú bűnelkövető fiúk, kompenzáló és korrigáló nevelése, oktatása,
reszocializációjának elősegítése, foglalkoztatásának, szabadidejének tervezéseszervezése és lebonyolítása.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
Főiskola, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015 (01. 14.) EMMI rendelet
2. számú melléklete alapján,
Büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

2018. 09. 11. Megtekintés
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=396374 2/2
Javítóintézeti és/vagy gyermekvédelmi gondoskodásban szerzett szakmai
tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Tanítási, oktatási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai
tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai bizonyítványok fénymásolata
Erkölcsi bizonyítvány (speciális igazolás, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bek. d) pont, illetve (2d) és (2e) bek.)
Nyilatkozat, amely szerint a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
Nyilatkozat, amely szerint hozzájárul a több-lépcsős többféle módszert
alkalmazó kiválasztási eljárásban való részvételhez


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 06. 30.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gólya István nyújt.


A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai
Javítóintézete címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Kemping
utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2383/2018-0981. , valamint a munkakör megnevezését:
Nevelőtanár.
Elektronikus úton Gólya István részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen
keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 07. 01.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nkji.hu - 2019.06.25.

 

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása