Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete nappalos gyermekfelügyelő munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az EMMI Nagykanizsai Javítóintézetben az előzetes letartóztatásban lévő és a
javítóintézeti nevelésük idejét töltő fiatalkorú fiúk ellátása, a személyi és környezetgondozási teendők szervezése, lebonyolítása és ellenőrzése, valamint a
nevelőmunkában a nevelő közvetlen segítője.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium,
Büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Középfokú képesítés, gyermek- és ifjúsági felügyelő,
2018. 09. 11. Megtekintés
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=395585 2/2
Javítóintézeti és/vagy gyermekvédelmi gondoskodásban szerzett szakmai
tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai bizonyítványok fénymásolata
Erkölcsi bizonyítvány (speciális igazolás, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bek. d) pont, illetve (2d) és (2e) bek.)
Nyilatkozat, amely szerint a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
Nyilatkozat, amely szerint hozzájárul a több-lépcsős többféle módszert
alkalmazó kiválasztási eljárásban való részvételhez


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 06.30


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gólya István nyújt.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai
Javítóintézete címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Kemping
utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2382/2018-0981. , valamint a munkakör megnevezését:
nappalos gyermekfelügyelő.


Elektronikus úton Gólya István részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen
keresztül


A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 07.05.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nkji.hu - 2019. 06. 25

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása