Élő Könyvek a javítóintézetben

„Az Élő Könyvtár éppúgy működik, mint egy rendes könyvtár – az olvasók kikölcsönöznek egy “könyvet” egy rövid időre. Miután elolvasták, visszahozzák, és ha kedvük van, kikölcsönöznek egy másikat. Csupán egy különbség van: az Élő Könyvtárban a Könyvek élő személyek, és a Könyv és olvasója között személyes párbeszéd kezdődik. Az Élő Könyvtár Könyvei olyan emberek, akik előítéletekkel és sztereotípiákkal gyakorta szembesülő csoportokat képviselnek, és akik gyakran diszkrimináció és társadalmi kirekesztés áldozatai. Bárki lehet a könyvtár “olvasója”, aki kész beszélgetni a saját előítéletével vagy sztereotípiájával, és rászán egy órát erre az élményre. Az Élő Könyvtárban a Könyvek nem csak beszélnek, de válaszolni is tudnak az olvasók kérdéseire, sőt, a Könyvek is tehetnek fel kérdéseket, és maguk is tanulhatnak.”

A javítóintézetbe hat „élő könyv” látogatott el, beszélgetett a közel 60 növendékkel. Vendégünk volt Ferkovics József festőművész, Kardos FerencBereczki Tibor, a Kanizsa Csillagai zenekar vezetője Horváth ZoltánNagy József és Horváth Attila.

 

Mindegyik „könyv” rendelkezett egy szlogennel:

– a művészetben te is megtalálhatod az utad

– a zene, a roma hagyományápolás az életem – tanulj, fejlődj, légy több…. megmondom hogyan

– alkoholista vagyok, de már ellen tudok állni

– összefogás segítségnyújtás – ez az életem

– diplomás roma vagyok

A rendezvény szabályaihoz hozzátartozik, hogy nincs tabu téma, mindenről lehet kérdezni, de a tiszteletadás kötelező.

A program közben megtekinthető volt „AZ ÉREM HARMADIK OLDALA – ROMA ÉLETKÉPEK” fotókiállítása is.

A rendezvény közös levezető beszélgetéssel, és Horváth Zoltánnak köszönhetően zenéléssel és énekléssel zárult.

A fiatalok rendkívüli érdeklődésére való tekintettel a rendezvény témakörök szerint, sorozatrendezvényként fog folytatódni intézetünkben – tájékoztatta lapunkat az intézmény vezetősége.

 

Forrás:

Nőnapi műsor a Javítóban

amelyről a Nagykanizsai Javítóintézet férfi dolgozói és növendékei sem feledkeztek meg.
Színvonalas műsorral készültek a növendékek a női dolgozók számára.

 V. Bálint nevelő és D. Nóémi titkárságvezető szervezésében zenés – verses műsort adtak elő a növendékek.
Köszönetet mondott Gólya István igazgatóhelyettes úr.


A műsor zárásaként növendékek minden női dolgozónak egy csokor virágot adtak át. 

      

A hölgyek nagyon meghatódtak és örültek a műsornak, hatalmas tapssal jutalmazták a szervezőket és a növendékeket egyaránt.

Március 15 – Megemlékezés a Javítóintézetben

 

A Javítóintézet berkein belül is eseménydúsan teltek a nemzeti ünnep napjai, hiszen a növendékek ünnepi műsorral,
valamint történelmi visszaemlékezéssel is készültek a szabadságharc 169. évfordulójára.

Nem csak Intézeten belül tartottunk megemlékezést. Intézetünk képviseltette magát a Városi, Deák-téri megemlékezésen is.

  

Fehér Natália a nagykanizsai intézet otthonvezetőjét két növendék, F. János és Cz. József kísérte el a Deák-téri koszorúzásra.

Asztalitenisz verseny az Intézetben

Aki szerette volna kipróbálni magát az most megtehette.
A versenyt két kollégánk S. Gábor és T. Valéria szervezték meg, de több kolléga is segített a játék lebonyolításában.
Lehetett jelentkezni egyéni és páros versenyre egyaránt. Keddi napon először az egyéni mérkőzésekre került sor, majd a páros mérkőzéseket csütörtöki napon játszották le a növendékek.
Pénteken a nyertesek átvehették az Okleveleiket és jelképes ajándékaikat.


 

A magyar költészet napja – Szavalóverseny az Intézetben

Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.

A magyar költészet napja alkalmából szavalóversenyt rendeztünk a Nagykanizsai Javítóintézet növendékei között.
Ez az előválogató megmérettetés, hogy ki képviselje intézetünket az aszódi április 11-i intézmények közti szavalóversenyen.

 

  

A szavalóversenyen előzetes és javítós növendékek vettek részt, összesen 11 fővel. 
A tanulók versválasztását és felkészülését a tanárok segítették. (Szentgyörgyi Ildikó , Tarr Szilvia)

A zsűri tagjai:

Elnök: Kardos Ferenc a Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese.

Tagok: Barankovics Anna (NKJI munkaközösség vezető)

             Dobri Noémi (NKJI titkárságvezető)

 

A legügyesebb versenyzőket otthonvezetői dicsérettel is jutalmazták.

Cz. József, O. Roland, O. Richárd, S. Krisztofer, B. Máté 

Húsvéti Istentisztelet

 

E nemes alkalomból Hella Ferenc református lelkipásztor látogatott el hozzánk és tartott a növendékek számára Istentiszteletet. 
Az Istentiszteletre a növendékek egy rövid zenés műsorral is készültek. 
Az Istentisztelet végén együtt mondták el az Úrtól tanult Imát és kívántak egymásnak Kellemes Húsvéti Ünnepeket.

Föld Napja – csemetéket ültettek a növendékek

Az eseményen Gólya István, a javítóintézet telephelyének vezetője hangsúlyozta: a park karbantartásával nem csak a környezet védelméhez járulnak hozzá. A város zöldfelületeit is gyarapítják, növelve ezáltal az ott élők komfortérzetét.

Dénes Sándor és Cseresnyés Péter is részt vett a faültetésen.

Gólya István Igazgatóhelyettes Úr e Nemes nap alkalmából Emléklapokat adott át Dénes Sándor Polgármester Úrnak és Cseresnyés Péter Államtitkár Úrnak.

 

– Növendékeink többségének életében korábban nem volt jelen a környezettudatosság – fűzte hozzá Gólya István. – Sokuk számára ismeretlen érzés a valahova tartozás, a gondoskodás is. Az intézet falain belül e hiányosságok pótlása áldozatos munkával megtörténik, ám a kinti világban is szükséges mindezek kiépítése.

 

Forrás:

Szemétszedés

A Föld Napja alkalmából a Javítóintézet növendékei nemcsak az Ifjúsági Parkot fogadták örökbe, hanem a temetőtől indulva a Sóhajok hídjáig az oly régóta sok szemèttel vègigszórt utat, vasútpartot is megtisztították. A munka közben egyik növendék pénztárcát talált amely személyes iratokat tartalmazott, azonnal jelezte nevelőjének, és már el is jutottattuk tulajdonosának.

 

A szemészetszedési akció 50 zsák illegális szemét összeszedésével zárult.

VÁROSNAP 2017

 

A 2017-es évi Kanizsai Városnapon lehetőséget kaptak a Nagykanizsai Javítóintézet növendékei, hogy a kézműves kirakodóvásárban egy saját standdal ismételten megmutassák munkásságaikat.

A fiatalok saját készítésű ajándéktárgyakkal készültek a rendezvényre. Készültek festmények és kézzel készült kosarak, de számos karkötő, tolltartó, és
egyéb kézműves ajándék is helyet kapott az standnál.

A fiatalok becsület kasszát helyeztek el a standnál, így akinek megtetszett valami egy jelképes összeggel támogathatta az Intézet növendékeit és magával vihette az általa választott ajándéktárgyat.

A két nap alatt összegyűjtött összeget a növendékek fejlesztésére fordítja az Intézet.

 

Még a Növendékek egy része a standnál mutatta be az általuk készült tárgyakat a többi növendék Dobri Noémi kolléganő felkészítésével egy színvonalas műsort adott elő a szombati nap folyamán.

A műsorban a növendékek megmutatták zenei és versmondó tudásukat is. A közönségnek a kapott visszajelzések alapján nagyon tetszett.

Anyák napja az Intézetben

A Javítóintézet munkatársai a személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy az ellátásban részesülő növendékek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.
Ezért az Intézet megszervezte, hogy a növendékek anyukái el tudjanak jönni és együtt tudják tölteni ezt a csodálatos napot fiaikkal.

„Anyám könnye fürösztgetett
Ha az élet beszennyezett.
Az öröme napsugár volt,
Rajta volt az egész égbolt.
Az Ő nyelve, anyanyelvem,
Az én élő örökségem,
Édesanyám én szeretlek,
S ma is szívből köszöntelek.”

 A Javítóintézetnek a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családdal való jó kapcsolat ápolása a fő feladat.
A növendékek e nemes alkalomból egy rövid verses anyák napi műsorral készültek az édesanyáknak.
Mindenki nagyon meghatódott, nagyon örülnek ennek a nemes gesztusnak.

2. Gyermeknap

 

Az idei évben még az időjárás is támogatta a növendékeink számára rendezett gyermeknapot. Gyönyörű napsütéses reggelen indultak útnak a csoportok csapatai az iskola által szervezett akadályokkal teli feladatpályákra. Az ügyességi és néhány elgondolkodtató feladatok elvégzése után a délután folyamán futballmérkőzésekre került sor, ahol nem csak növendékeink, hanem nevelőink is csapat formájában vettek részt a játékban.

 

A növendékek és nevelőik is jól érezték magukat. Varga Viktória nevelő, egyben szervező gondoskodott a nap tökéletességéről, és ebben pedagógus kollégák is segítették közreműködésükkel a gyermeknap lebonyolítását.

A nap folyamán Dobri Noémi titkárságvezető szervezésének köszönhetően a Kanizsai Lovasklub Sportegyesület közreműködésével volt lehetősége a növendékeknek nyeregbe pattanni, és megmutatni tehetségüket a lovaglás terén.
A növendékek nagyon örültek ennek a lehetőségnek és sokan kihasználták, elmondásuk szerint egy örök élménnyel lettek gazdagabbak. A nap végezetével sor került az eredmények ki hirdetésére, az oklevelek és nyeremények kiosztására.

Bírósági előadás

 

Ennek keretében a Zala Megyei Törvényszék és a Nagykanizsai Járásbíróság bírái, munkatársai tartanak előadásokat az intézeti neveltek számára. 
A program jól illeszkedik az intézet Szakmai Programjának kereteibe, egyben szakavatott és hiteles személyektől szerezhetnek első kézből információkat számos, őket érintő és érdeklő témakörben.

Többek között szó esik a kábítószerekről, az ezekkel kapcsolatos bűncselekményekről; általánosan az igazságszolgáltatás rendszeréről, a szabálysértési eljárásokról, a tanúk jogaival és kötelességeivel kapcsolatos tudnivalókról.
Szemelvények villannak fel a tárgyalóteremből, és az utángondozás tárgyköre is szóba kerül az előadássorozat végén.

Állami és egyházi ünnepünk az intézetben

 Augusztus 20-án a református egyház képviseletében Hella Ferenc református lelkész, a katolikus egyház részéről Molnár László diakónus szervezett növendékeink részére egyházi szertartást.


Ennek során az új kenyér megszentelése mellett számos olyan elemmel bővítették a liturgiát, melyek növendékeink lelki épülését szolgálják, kiemelve őket a hétköznapok szürkeségéből. A történelmi egyházak folyamatos jelenléte – törvényi kötelezettségeink teljesítése mellett – a növendékek életében segítséget ad a stabilitás
kialakításához, érzelmi életük fejlesztéséhez, sokszínűbbé tételéhez.

Termelő munkán a javítóintézeti fiatalok

A Nagykanizsai Javítóintézet azon jogerős javítóintézeti nevelést töltő növendékei, akik
magatartásukkal és munkavégzésükkel kiérdemelték, intézeten kívüli munkavégzésben
vehetnek részt.
A jelenlegi munkaerő-piaci tendenciák alakulása lehetőséget teremtett arra, hogy a –
vállalkozások munkaerőhiányát is orvosolva – olyan úton indítsuk el növendékeinket, ami a
zárt intézeti világból a munka világába vezet.
Intézetünk ezzel a nevelési célrendszerünk gerincét jelentő reintegráció követelményének is
eleget téve olyan elfoglaltságot biztosít a növendékek számára, mely társadalmilag hasznos,
számukra pedig amellett, hogy gyorsítja büntetésük idejének múlását, hozzájárul ahhoz is,
hogy szabadulásuk után a kinti életet anyagilag megalapozottabban kezdhessék el.
A legfontosabb azonban az, hogy sokan itt ismerkednek meg először a munka világával,
mások korábbi csekély ez irányú tapasztalata itt mélyül el, melynek révén alkalmassá válnak
arra, hogy a majdani civil életben a siker esélyével indulhassanak el hosszú, rögös, számos
kihívást és próbatételt tartogató útjukon.


A Nagykanizsai Javítóintézet és az Avius Kft. együttműködése kiváló példa arra is, hogy a
kölcsönös előnyöket tartalmazó, azokat kiaknázó lehetőségek realizálása egyben segíti az
idegenkedés, az ismeretlentől való tartózkodás leküzdését is.
A vállalat életében újszerű törekvés a javítóintézeti világban is úttörő jellegű tevékenység a
feladatba bevont létszám alapján megvalósulni látszó nagyságrendben

Új utakon

A javítóintézet növendékei – felbuzdulva az eddig elért sikereken – újabb, termelő
tevékenységet végző vállalkozásoknál végeznek munkát.
Ennek keretében együttműködés indult el az intézet és a World 2000 Kft. között, ahol fából
készülő termékek előkészítő munkálatait végzik.


Intézetünk számára kiemelt fontosságú a növendékek szempontjából a reintegrációs
nevelési folyamatok minél szélesebb alapú beágyazottsága, másfelől a város életébe való
minél teljesebb körű integrálódás, a tágabb környezet befogadói attitűdjének erősítése, e
folyamat elősegítése.

Dödölle fesztivál 2017

Intézetünk dolgozói kollektívája idén először úgy döntött, benevez a város életében egyik
legfontosabb esemény, az immár 14. alkalommal megrendezendő Dödölle fesztivál ételkészítő
versenyére.
Gyakorlatlanságunk miatt mi maguk sem gondoltuk, mennyi előzetes szervezést és előkészítést
igényel mindez, azonban a megmérettetés közeledtével sorra oldották meg a felmerülő problémákat
a csapat tagjai, így a verseny napjára minden készen állt.
Maga a rendezvény fontos állomás volt új intézetünk dolgozóinak összekovácsolásának, valódi
közösséggé válásának útján. A résztvevők egyöntetűen a megfeszített közös munka közösségformáló
élményével tértek haza.
Dolgozóink mellett növendékeink, volt növendékeink és volt dolgozóink is eltöltöttek hosszabb-
rövidebb időt sátrunk mellett, bizonyítva ezzel, a nálunk töltött időre az elválás után sem gondolnak
keserű szájízzel.
A versenyen a helyezett közé ugyan nem kerültünk be ételeinkkel, azonban a nálunk enni kívánó
kanizsai lakosokat alig győztük kiszolgálni, olyan sokan voltak.
A kétnapos fesztiválon külön standon mutatták be a saját maguk által készített termékeket
növendékeink; az elismerések nyomán számos önkéntes adományt, felajánlást kaptunk.
A programok végeztével egyöntetű volt a vélemény, az első alkalom hagyományt teremtett, jövőre is
részt veszünk a jubileumi, 15. Dödölle fesztiválon.

 

 

„Ami legszebbé teszi az életet, az a bizalom!”

Varga László kaposvári megyéspüspök 2017.október 16-án meglátogatta az EMMI Debreceni Javítóintézete 
Nagykanizsai Telephelyén élő fiatalkorúakat. 
Korábban 5 évig börtönlelkészként szolgálatot teljesítő Varga László felidézte börtönben szerzett tapasztalatait:
„Ez idő alatt megdöbbentő volt látni, hogy két legfontosabb kérdés foglalkoztat mindenkit: ki az, aki most engem elfogad, 
aki szeret engem, és ki az, akit én szerethetek?
Az teszi emberré az embert, hogy tud szeretni, és el tudja fogadni mások szeretetét.” A püspök atya a találkozás során tanúságot tett életéről, pappá válásának útjáról, beszélt a sérültekkel, betegekkel, sebzett, megtört,
szegény emberekkel való kapcsolatáról, akik elkezdték szeretni tanítani,és  a bizalom útján kölcsönösen gyógyultak a sebek. 
Az elhangzott dalok hangszeres kíséretét a fogvatartottakból alakult zenekar szolgáltatta. 
A találkozás végén a püspök atya megáldotta a fiatalkorúakat és a tulajdonukban lévő kegytárgyakat. 
Kérte a növendékeket imádkozzanak érte, hogy a rá bízott feladatot teljesíteni tudja.
Köszönjük, hogy meglátogatott bennünket, megtört embereket és megfertőzött hittel, reménnyel, szeretettel, irgalommal és bizalommal és sok humorral.

Vetélkedő – Állatok világnapja

Idei rendezvénynaptárunkban októberben jött el az idő az „Állatok világnapja” alkalmából megrendezett intézeti vetélkedőnek.
A feladatok egy részében azok sikeres megoldása előzetes felkészüléshez volt kötve, előre kiadott felkészülési anyag alapján; másik része kreativitást, általános tájékozottságot, széleskörű elméleti tudást igényelt.

Lelkiismeretesen és precízen megszervezett, gördülékenyen lebonyolított versengést élvezhettek intézetünk lakói, melynek végén minden résztvevő részesült valamilyen jutalomban, a legjobbaknak pedig tortával fejeztük ki elismerésünket a felkészülésért és tudásért.

Növendékek által készített rajzok:

Halottak napi megemlékezés

Intézetünk apraja és nagyja nagy odafigyeléssel és áhítattal vett részt a szertartáson, a fiatalok
halottairól való megemlékezésen. Gyertyát gyújtva merült mindenki a lelkeket megérintő
csendbe, az otthoniakra és az elhunyt szeretteikre gondolva.

Molnár László diakónus homíliájában beszélt életről és halálról. Örömről és boldogságról.
Ahogy azt a Nyolc boldogságból felolvasta: „Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti
jutalmatok az égben! Hisszük, hogy életünket Istentől kaptuk. És hisszük, hogy életünk
akkor lesz boldog és beteljesült élet, ha Istennel élünk, s majd Istenhez jutunk halálunk és
feltámadásunk után.
„Halottaknak napján, gondolkozz el, kérlek! Mennyire fontosak azok, akik élnek?” –
hallhattuk B. Zsolttól. Majd K. Richárd folytatta: „Vársz, amíg késő lesz, mikor már nem
bánthat, akkor száll szívedre, majd a gyász, a bánat.” Cz. József növendék pedig segített
elgondolkodni a nagy kérdésen: „Mi a halál?” Megnyugvással fogadta a hallgatóság: „…ott…
túl… újra az Ő gyönyörű tenyerében leszünk.”
A szertartáson M. Kristóf és B. Milán szolgáltak hitelesen átélt, szívhez szóló felolvasással.
V. Patrik, S. János és Krisztofer vezették az éneket, melybe egyre lelkesebben kapcsolódtak
be a fiatalok.


Az összejövetel végén több mint félszázan dalolták kitörő lelkesedéssel: „Ne félj, mert
megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy!”

Lábtenisz bajnokság


A rendezvény első napján a páros mérkőzéseket játszották a fiatalok, míg a második időpontban az egyéni kiírásban álltak egymással szemben.
A sportszerű, izgalmas mérkőzések döntői jelentették az esemény csúcspontját, melyeket minden növendék és nevelő nézőként kísért végig. 
A páros meccsek győztesei, valamint ezüst- és bronzérmesei tortát, míg az egyéni győztes vándorserleget, az ezüst- és bronzérmesek pedig szintén tortát kaptak ügyességük elismeréseként.A fiatalok mindennapjaiban az igényes és sportszerű versenyek jelentik az intézeti élet egyik legfontosabb pontját, így az elkövetkező versenyektől is hasonló jó színvonalat, kedvet remélünk.Mikulás nap 2017

 

 

December hatodikán a javítóintézetbe a fiatalokhoz is eljött a mikulás. A mikuláscsomag mellé minden növendék számára személyes üzenetét is elhozta.

A nevelés folyamatában fontos szerepet töltenek be az ilyen jellegű rendezvények, hisz pótolják a gyermekkorban kimaradt mesevilágot, az ünnep varázsát, az ajándékozás izgalmát.

A mikulást a fiatalok önként vállalt produkciókkal lepték meg.

E-mail:  nkji@nkji.hu

Levélcím: EMMI Nagykanizsai Javítóintézet

Kemping út 6. 8800 Nagykanizsa

Telefon: (93) 688-110

Fax: (93) 688-145