2014. március 19.-én műhelymunkával egybekötött konferenciát tartottunk az Aszódi Javítóintézetben. Célja a standardizálás-mentorálás folyamatának pályázati követelményének ismertetése. Kidolgozásra került a feladatok beazonosítása, végrehajtásának metodikája. Ez alapján megtörtént a komplett tevékenységrendszer felállítása valamint a két tevékenység egymásra épülésének, kapcsolódási pontjainak meghatározása.
A meghívottak a javítóintézetek szakmai munkakörökben foglalkoztatott kollégáiból, tudományos munkatársakból, a fenntartó és a szakminisztérium delegáltjaiból tevődött össze.
A szakmai megvalósítás tartalmi elemeinek, ismertetését követően a műszaki tervek alapján bemutatásra került a leendő intézmény. Fontos eleme a projektnek a fizikai tér tagolása, funkcióbeli azonosítása, melynek figyelembevételével lehet a működési mechanizmust, és az arra épülő szakmai tevékenységet tervezni.
Műhelymunka keretében, csoportbontásos technikával feldolgozásra kerültek a standardok, melyek a szakmai alapját fogják jelenteni a projektnek. A standardok mentén kidolgozásra kerültek a megvalósítandó feladatok logikai egységei, melyek mentén javasolt a lebonyolítás megszervezése. Kibontásra került a standardizálás-mentorálás feladategysége melyet a konzultációs csoportok analitikus módszerrel elemeztek, majd ismertették javaslataikat a megvalósításra vonatkozóan.
Az elemző fázist követően, konferencia keretében a projektelemek szintetizálása következett, melynek az egységes protokollok kialakítása, és a leendő munkamódszerek azonos módon való alkalmazása került meghatározásra.

 

Megvalósítandó szakmai feladatok, mentorálas – standardizálás feladategysége.

 

Standardizálás munkamenete.

att00073
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
_10
_11
_12
_13
_14
_15
_16
_17
_18
_19
_20
_21
_22
_23
_24
_25
_26
_27
_28
_29
_30
_31
_32
_33
_34
_35
_36
_37
_38
_39
_40
_41
_42
_43
_44
_45
_46
_47
_48
_49
_50
_51
_52
_53
_54
_55
_56
_57
_58
_59
_60
_61
_62
_63
_64
_65
_66
_67
_68
_69
_70
_71
_72
_73
_74
_75
_76
_77
_78
_79
_80
_81
_82
_83
_84
_85
_86
_87
_88
_89
_90
_91
_92
_93
_94
_95
_96
_97
_98
_99
_100
_101
_102
_103
_104
_105
_106

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása