A Debreceni Javítóintézet, a kedvezményezettje a - TIOP-3.4.3-11/1-2012-0001 „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” című kiemelt projektnek.

Projektgazdaként a pályázatban kötelezettséget vállaltunk a szakmai tartalomfejlesztés keretében a hazai javítóintézetekkel való együttműködésre. Az együttműködési megállapodásban az aláírók a standardizálás – mentorálás feladategységben való tevékeny közreműködést jelölték meg.

Jelenleg a megkötött együttműködési megállapodás, részletes szakmai tartalmi kiegészítésének, előkészítésén dolgozunk, mely tartalmazza az egyéb külső szakértők és konzultációs partnerek projekten belüli szerepvállalását.

A fenti anyag elkészítésekor szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint alapítóval, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint fenntartóval, folytatott egyeztetés, és  előkészítő tevékenység, mely során jóváhagyásukkal, ünnepélyes keretek között aláírási ceremóniával válna indíthatóvá a projekten belüli szakmai tevékenység.

dsc01668
dsc01669
dsc01670
dsc01671
dsc01672
dsc01673
dsc01674
dsc01675
dsc01677
dsc01678
dsc01679
dsc01680
dsc01681
dsc01682
dsc01683
dsc01684
dsc01685
dsc01686
dsc01687
dsc01688
dsc01689
dsc01690
dsc01691
dsc01692
dsc01693
dsc01694
dsc01695
dsc01696
dsc01697
dsc01698
dsc01699
dsc01700
dsc01701
dsc01702
dsc01703
dsc01704
dsc01705
dsc01706
dsc01707
dsc01708
dsc01709
dsc01710
dsc01711
dsc01713
dsc01714
dsc01715
dsc01716
dsc01717
dsc01718
dsc01719
dsc01720
dsc01721
dsc01722
dsc01723
dsc01724
dsc01725
dsc01726
dsc01727
dsc01728
dsc01729
dsc01730
dsc01731
dsc01732
dsc01733
dsc01734
dsc01735
dsc01736
dsc01737

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása