1. A javítóintézetek együttműködése
 2. Javítóintézeti szakmai anyagok, szakirodalmak bibliográfiája
 3. A javítóintézeti neveltek családi reintegrációja
 4. A kriminalizálódás megelőzésére szolgáló javaslatok és feltételek javítóintézetben
 5. A javítóintézeti szakemberek kiválasztására vonatkozó módszertani ajánlás
 6. A javítóintézeti munkatársakat felkészítő képzés
 7. Jó szakmai gyakorlatok bemutatása
 8. A szakmai program végrehajtásához szükséges dokumentumrendszer
 9. A javítóintézeti szakmai tevékenység standardjai

Szabályzatok

 1. Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja
 2. Munkafoglalkoztatás Szabályzata és a Szakoktatás Szakmai Programja
 3. Az Iskola Szakmai Programja
  1. Iskolai magatartási szabályok
 4. Házirend
 5. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata
 6. Fegyelmi eljárás szabályai
 7. Jutalmazás szabályzata
 8. Pedagógiai célzatú figyelmeztetések alkalmazásának Szabályai
 9. Tehetséggondozási Program
 10. Egészségügyi Szabályzat
 11. Letétkezelési Szabályzat
 12. Letétiruházat-kezelési Szabályzat
 13. Zsebpénzkezelési Szabályzat
 14. Rendészeti Szabályzat
  1. Be-és kilépők csomagjainak ellenőrzési szabályai
  2. Őrzésbiztonsági csoportok kialakításának szabályai
  3. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai
  4. Katasztrófavédelmi Terv
  5. Intézetbe történő be- és kiléptetés szabályai
  6. Biztonsági elkülönítés szabályai
 15. Képzési, továbbképzési szabályzat
 16. Szakmai Program Nagykanizsa

Javítóintézet a dunántúlon

Célja: az előzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelve egyaránt biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon a bűnelkövetéssel vádolt fiatalkorú érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi reintegrációt és a munkaerő-piaci integrációt elősegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása